OPDRACHTEN


Eneco – Internal Audit

Vanuit de afdeling Internal Audit ben ik nauw betrokken bij de planning en monitoring van het versnelde jaarrekening traject en daarmee samenhangend het splitsingsdossier tussen de netbeheerder en het energiebedrijf. Samen met de afdeling Financial Control draag ik zorg voor de tijdige oplevering van de vereiste documentatie en onderwerp ik deze aan een kwaliteitscontrole. Tot slot heb ik, als de zogeheten ‘spin in het web’, intensief contact met de externe accountant om het gehele proces zowel intern als extern te monitoren. Een zeer intensief, maar mooi traject dat ik met veel plezier van dichtbij mee maak.


EY – Externe controles

Een tot nu toe terugkerende opdracht: ieder eerste halfjaar voer ik bij EY externe jaarrekeningcontroles uit. Ik focus met name op de risicovolle en complexe posten en train assistenten op het gebied van vaktechnische kennis en dossiervorming. Het is altijd fijn om in de prettige omgeving die EY biedt, te mogen werken.


ABN AMRO – Twee grote operational audits

In het laatste kwartaal van 2015 maakte ik deel uit van het opvallend diverse en kwalitatief goede team van Group Audit. Ik voerde twee grote operational audits uit op de implementatie van FATCA en de interne transfer price methodiek. Dit was een bijzonder leuke combinatie van nadenken over een doeltreffende invulling van de audits en contact onderhouden met specialisten die diep in deze materie zitten.


Van Oord – Handboek schrijven

Met mijn achtergrond in projectorganisaties heb ik voor Van Oord het Handboek voor de review van grote projecten geschreven. Voor twaalf belangrijke onderwerpen beschreef ik hoe ze theoretisch en praktisch gecontroleerd moet worden, met welk doel en middels welke achterliggende documentatie. Een hele leuke opdracht bij een prachtig bedrijf.


Royal FrieslandCampina (RFC) – Schadedossier tbv verzekeraars

Bij deze opdracht was ik echt de ‘spin in het hele grote FrieslandCampina-web’. Naar aanleiding van een grote brand in een van de fabrieken maakte ik, samen met alle specialisten binnen RFC, de financiële gevolgschade inzichtelijk ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij. Hierbij kun je onder meer denken aan melkstromen en productielijnen die aangepast moesten worden, berekenen van gederfde omzet door nee-verkopen en gedwongen productie van andere kazen en tijdelijke (extra) transport- en opslagkosten. Een heel intensief en ingewikkeld traject, maar binnen de gestelde termijn naar tevredenheid van alle partijen afgewikkeld.

 

STOLWIJKFIM     Lianne Stolwijk MSc. RA    De Werf 39     2411 RZ Bodegraven     +31 (06) 52 777 023     Lianne@stolwijkFIM.nl 

STOLWIJKFIM

Lianne Stolwijk MSc. RA
De Werf 39
2411 RZ Bodegraven
+31 (06) 52 777 023
Lianne@stolwijkFIM.nl 

© 2016 StolwijkFIM | Realisatie: matthja.nl